Arnout Damen nieuwe CEO. Foto: Damen

Nieuwe CEO en structuur voor Damen

Per 1 januari wordt Arnout Damen de nieuwe CEO van Damen Shipyards Group. Tegelijkertijd schakelt het scheepsbouwconcern over op een divisiestructuur om daarmee slagvaardiger en efficiënter de markt te kunnen bedienen.

Arnout Damen nieuwe CEO. Foto: Damen

Arnout Damen neemt het stokje over van René Berkvens die ruim dertien jaar als CEO aan het roer heeft gestaan van Damen Shipyards Group. “We zijn René enorm veel dank verschuldigd voor zijn inzet als topman van ons bedrijf”, aldus Kommer Damen. “Onder zijn leiding is Damen uitgegroeid tot een wereldwijd opererende, toonaangevende speler. Wij zijn dan ook blij dat hij zijn kennis, netwerk en ervaring blijft inzetten voor het bedrijf in voorbereiding op zijn toetreding tot de Raad van Commissarissen.”

Logische omvorming

Arnout Damen heeft zich al vele jaren voorbereid op de stap naar CEO. In de afgelopen negen jaar was hij reeds lid van de Executive Board, verantwoordelijk voor achtereenvolgens operations en commerciële zaken.

In zijn nieuwe functie als CEO is zijn eerste prioriteit de verdere implementatie van de divisiestructuur. “De voorbereidingen hiervoor lopen al enige maanden. Per 1 januari gaan we officieel over”, licht Arnout Damen toe. “Damen staat bekend als een innovatief en daadkrachtig bedrijf dat heel nauw samenwerkt met zijn opdrachtgevers. Dat willen we graag behouden. Met de groei van afgelopen jaren, is de omschakeling naar een divisiestructuur logisch geworden om dicht op de diverse markten te blijven zitten en daarin onze koploperspositie op het gebied van kwaliteit, digitalisering en verduurzaming verder uit te bouwen.”

In zijn functie als Chief Commercial Officer wordt Arnout Damen per 1 januari opgevolgd door Jan-Wim Dekker.